Γιατί Μέντορας;

Φιλοσοφία

Προσφορές

Προγράμματα Σπουδών

Επικοινωνία

Προγράμματα Σπουδών


Στην Α' Λυκείου ο μαθητής επιλέγει είτε ολόκληρο τον κύκλο σπουδών είτε τα γνωστικά αντικείμενα που πρόκειται να ακολουθήσει και στην συνέχεια της σχολικής σταδιοδρομίας. Θέτουμε τις βάσεις για την επιτυχία!
Στην Β ' Λυκείου οι μαθητές πέραν του προγράμματος σπουδών της τάξης τους, προετοιμάζονται & για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου με βάση το πεδίο προτίμησης τους!


Τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν από την αρχή της χρονιάς και διαμορφώνονται ως εξής :
  • Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου, Οικονομική Κατεύθυνση