Γιατί Μέντορας;

Φιλοσοφία

Προσφορές

Προγράμματα Σπουδών

Επικοινωνία

Προγράμματα Σπουδών *


Στην Α' Λυκείου ο μαθητής επιλέγει είτε ολόκληρο τον κύκλο σπουδών είτε τα γνωστικά αντικείμενα που πρόκειται να ακολουθήσει και στην συνέχεια της σχολικής σταδιοδρομίας. Θέτουμε τις βάσεις για την επιτυχία!
Στη Β ' Λυκείου οι μαθητές πέραν του προγράμματος σπουδών της τάξης τους, προετοιμάζονται & για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου με βάση το πεδίο προτίμησης τους!


Τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν από την αρχή της χρονιάς και διαμορφώνονται ως εξής :
  • Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου, Οικονομική Κατεύθυνση 

    * Τα προγράμματα σπουδών για τη Β' Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2018-2019 έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του νέου συστήματος εισαγωγής που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας !