Μηχανογραφικό 2019

Διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού στον Μέντορα

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε 3 συναντήσεις

1.

Ο μαθητής προσέρχεται σε προκαθορισμένο ραντεβού στο φροντιστήριο & μαζί υπολογίζουμε το σύνολο των μορίων από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το σύνολο μορίων από το σημείο αυτό τοποθετείται σε συγκριτικό πινάκα σύμφωνα με τα δεδομένα των βάσεων του προηγούμενου έτους , αλλά και σενάρια διακυμάνσεων σύμφωνα με τις επιδόσεις των υποψήφιων της ίδιας χρονιάς !

Κατόπιν

 βλέπουμε στην πλήρως ενημερωμένη πλατφόρμα του φροντιστηρίου μας

ü  σκοπό & αντικείμενο σπουδών

ü  ενδεικτικά μαθήματα

ü  μεταπτυχιακά προγράμματα

ü  επαγγελματικά δικαιώματα

ü  δυνατότητες μετεγγραφής

των τμημάτων εκείνων που πρόκειται να δηλώσει ο μαθητής στο μηχανογραφικό του δελτίο.

Οι παραπάνω πληροφορίες τυπώνονται και δίνονται στον μαθητή για περαιτέρω διερεύνηση από τον ίδιο αλλά και τους γονείς στο σπίτι !

2

Στην δεύτερη συνάντηση μας , ξεκινάμε τη δόμηση του μηχανογραφικού δελτίου ,  στην πλατφόρμα προσομοίωσης του φροντιστηρίου μας , τοποθετώντας πλέον -με γνώση & προσοχή- τις σχόλες σε σειρά προτίμησης.

Εκτυπώνουμε και πάλι τα δεδομένα και αφήνουμε χρόνο ως την τρίτη συνάντηση μας για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού.

3

Στην συνάντηση αυτή οριστικοποιούμε το μηχανογραφικό στην επίσημη σελίδα του υπουργείου.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν εξολοκλήρου και οι γονείς των μαθητών μας!

Comments