Τα βιβλία μας , 
πολύτιμο εργαλείο στη διδασκαλία μας.
Επιμελημένα από τους ίδιους τους διδάσκοντες κάθε τμήματος, με τις απαραίτητες κάθε χρόνο αλλαγές που ακολουθούν την εξεταστέα ύλη & το ύφος των εξετάσεων !
Περισσότεροι από 54 τίτλοι καλύπτουν το εύρος όλων των μαθημάτων της Α' , Β' & Γ' Λυκείου !

Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας.