«Ένας κόσμος που συνεργάζεται είναι ένας κόσμος που πετυχαίνει»

Φαγάς Στέλιος, Υπεύθυνος Σπουδών Φροντιστηρίου Μέντορας

Συνεργαζόμαστε με τους ηγέτες στον χώρο της εκπαιδευτικής μηχανοργάνωσης, στους τομείς της διδασκαλίας, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγησης μαθητών, οργάνωσης και διοίκησης του φροντιστηρίου.

 

Οι συνεργάτες μας σταθερά από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας είναι εκεί για ό,τι τυπώνουμε, ό,τι εξωραΐζει το φροντιστήριό μας εντός και εκτός, για όλα αυτά που κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα καλύτερη, σύγχρονη και αποτελεσματική.

Οι απεριόριστες cloud υπηρεσίες που κρατά στην εργαλειοθήκη του ο Μέντορας, οι μηχανογραφημένοι τίτλοι βιβλίων που υπογράφουν οι καθηγητές του φροντιστηρίου, η εξοικείωση και ο επαγγελματισμός στο σύνολο των διδασκόντων, οδήγησε  στην άμεση μεταφορά των φυσικών μαθημάτων σε διαδικτυακά, αφού από την πρώτη κιόλας μέρα διακοπής των φυσικών μαθημάτων λόγω Covid-19 οι μαθητές μας συνέχισαν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους, χωρίς να χαθεί ούτε ώρα διδασκαλίας!

 

Συνεργαζόμαστε με τους ηγέτες στον χώρο της εκπαιδευτικής μηχανοργάνωσης, στους τομείς της διδασκαλίας, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγησης μαθητών, οργάνωσης και διοίκησης του φροντιστηρίου.

 

Οι συνεργάτες μας σταθερά από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας είναι εκεί για ό,τι τυπώνουμε, ό,τι εξωραΐζει το φροντιστήριό μας εντός και εκτός, για όλα αυτά που κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα καλύτερη, σύγχρονη και αποτελεσματική.


Οι απεριόριστες cloud υπηρεσίες που κρατά στην εργαλειοθήκη του ο Μέντορας, οι μηχανογραφημένοι τίτλοι βιβλίων που υπογράφουν οι καθηγητές του φροντιστηρίου, η εξοικείωση και ο επαγγελματισμός στο σύνολο των διδασκόντων, οδήγησε  στην άμεση μεταφορά των φυσικών μαθημάτων σε διαδικτυακά, αφού από την πρώτη κιόλας μέρα διακοπής των φυσικών μαθημάτων λόγω Covid-19 οι μαθητές μας συνέχισαν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους, χωρίς να χαθεί ούτε ώρα διδασκαλίας!

 
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο