Μένουμε ενημερωμένοι έγκυρα & έγκαιρα με τον Οδηγό Σταδιοδρομίας

Σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται αλλαγές που διαφοροποιούν άλλοτε λιγότερο & άλλοτε περισσότερο τα δεδομένα της προαγωγής και της πρόσβασής μας στο Πανεπιστήμιο. Γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποιημένη ενημέρωσή μας για όσα ισχύουν κατά την περίοδο φοίτησής μας στο Λύκειο αλλά και για το έτος στο οποίο διαγωνιζόμαστε Πανελλαδικά.

  • Υπολογισμός Μορίων
  • Βάσεις Σχολών
  • Κλιμακωτή αντιστοίχιση Βαθμολογίας-Βάσεων
  • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
  • Ποσοστά Βαρύτητας ανά Μάθημα/Τμήμα
  • Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστημιακών τμημάτων
  • Δυνατότητες & Προϋποθέσεις Μετεγγραφής
  • Επαγγελματικές Προοπτικές
  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Βρείτε τα όλα στον παρακάτω σύνδεσμο

…εδώ!

 
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο