Προγράμματα Σπουδών

Χειμερινές Σπουδές στον Μέντορα

Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών για την Α’, Β’ & τη Γ’ Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2020-2021 έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του νέου συστήματος προαγωγής και εισαγωγής που θα ισχύσει από αυτό το σχολικό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο : 216.100.1000

Στη Γ’ Λυκείου τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν τα  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα :

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική)
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Αρχαία Ελληνικά5 ώρες
Ιστορία3 ώρες
Κοινωνιολογία2 ώρες
Σύνολο Ωρών13 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών15 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών13 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Α.Ο.Θ.3 ώρες
Α.Ε.Π.Π.3 ώρες
Σύνολο Ωρών14 ώρες

Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές πέραν του προγράμματος σπουδών της τάξης τους, προετοιμάζονται και για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με βάση το πεδίο προτίμησης τους!

Με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2875 από την 5 Ιουλίου 2019 μέρος της ύλης της Β’ Λυκείου έχει ενταχθεί ως εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές στην Γ’ Λυκείου!

Τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν από την αρχή της χρονιάς και διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική)
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Ιστορία 1 ώρα
Σύνολο Ωρών 10 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Φυσική κατεύθυνσης
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
Σύνολο Ωρών 11 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Φυσική κατεύθυνσης
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
Βιολογία Κατεύθυνσης
1 ώρα
Σύνολο Ωρών 12 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Α.Ο.Θ. 1 ώρα
Α.Ε.Π.Π. 1 ώρα
Σύνολο Ωρών 8 ώρες

Στην Α’ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει είτε ολόκληρο τον κύκλο σπουδών, είτε τα γνωστικά αντικείμενα που πρόκειται να ακολουθήσει στη συνέχεια της σχολικής του σταδιοδρομίας.

Έκθεση 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Σύνολο Ωρών 12 ώρες

Θερινές Σπουδές στον ΜΕΝΤΟΡΑ

Για τους μαθητές Β' προς Γ' Λυκείου:

  • Έναρξη Τρίτη 9 Ιουνίου – Λήξη Σάββατο 11 Ιουλίου.

  • Διάρκεια προγραμμάτων 6 εβδομάδες.

  • Κάλυψη μέρους της ύλης με στόχο την ολοκλήρωση
    αυτής μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να ξεκινήσουν εγκαίρως οι επαναλήψεις !

  • 2 κύκλοι διαγωνισμάτων

  • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα (4-6 ατόμων)

Προγράμματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις:

 

Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Αρχαία Ελληνικά5 ώρες
Ιστορία3 ώρες
Κοινωνιολογία2 ώρες
Σύνολο Ωρών13 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 3 ώρες
Μαθηματικά 6 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Σύνολο Ωρών 17 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
4 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών15 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Μαθηματικά
6 ώρες
Α.Ο.Θ.3 ώρες
Α.Ε.Π.Π.3 ώρες
Σύνολο Ωρών15 ώρες
Scroll to Top Skip to content