Προγράμματα Σπουδών

Χειμερινές Σπουδές στον Μέντορα
Σχολικό Έτος 2022-2023

Τα χειμερινά προγράμματα σπουδών για την Α’, Β’ & τη Γ’ Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2022-2023 έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του νέου συστήματος προαγωγής & εισαγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο : 216.100.1000

Στην Α’ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει είτε ολόκληρο τον κύκλο σπουδών, είτε τα γνωστικά αντικείμενα που πρόκειται να ακολουθήσει στη συνέχεια της σχολικής του σταδιοδρομίας. 

Έκθεση Έκφραση & Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1 ώρα
Σύνολο Ωρών 10 ώρες

Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές πέραν του προγράμματος σπουδών της τάξης τους, προετοιμάζονται και για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου με βάση το πεδίο προτίμησης τους!

Με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2875 από την 5 Ιουλίου 2019 μέρος της ύλης της Β’ Λυκείου έχει ενταχθεί ως εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές στην Γ’ Λυκείου!

Τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν από την αρχή της χρονιάς και διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική)
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Ιστορία 1 ώρα
Σύνολο Ωρών 10 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Φυσική κατεύθυνσης
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
Σύνολο Ωρών 11 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Φυσική κατεύθυνσης
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
Βιολογία Κατεύθυνσης
1 ώρα
Σύνολο Ωρών 12 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Α.Ο.Θ. 1 ώρα
Α.Ε.Π.Π. 1 ώρα
Σύνολο Ωρών 8 ώρες

Στη Γ’ Λυκείου τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν τα  πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα :

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Θεωρητική)
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Αρχαία Ελληνικά5 ώρες
Ιστορία3 ώρες
Λατινικά3 ώρες
Σύνολο Ωρών14 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών15 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών13 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία3 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Α.Ο.Θ.3 ώρες
Α.Ε.Π.Π.3 ώρες
Σύνολο Ωρών14 ώρες

Θερινές Σπουδές στον Μέντορα 
2022

Για τους μαθητές Β' προς Γ' Λυκείου :

  • Έναρξη : Τρίτη 14 Ιουνίου.

  • Διάρκεια προγραμμάτων : 6 εβδομάδες.

  • Κάλυψη μέρους της ύλης με στόχο την ολοκλήρωση
    αυτής μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να ξεκινήσουν εγκαίρως οι επαναλήψεις !

  • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα (4-6 μαθητών)

Ανάλυση Προγραμμάτων 
Θερινής προετοιμασίας 
Β' προς Γ' Λυκείου :

 

Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2,5 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Σύνολο Ωρών 13,5 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2,5 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών 14,5 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία2,5 ώρες
Φυσική
4 ώρες
Χημεία
3 ώρες
Βιολογία
3 ώρες
Σύνολο Ωρών12,5 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία2,5 ώρες
Μαθηματικά
5 ώρες
Α.Ο.Θ.3 ώρες
Α.Ε.Π.Π.3 ώρες
Σύνολο Ωρών13,5 ώρες

Για τους μαθητές Α' προς Β' Λυκείου :

  • Έναρξη Τρίτη 14 Ιουνίου.

  • Διάρκεια προγραμμάτων 4 εβδομάδες.

  • Επανάληψη ύλης Α΄ & κάλυψη μέρους της ύλης Β’ Λυκείου

  • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα (4-6 μαθητών)

Ανάλυση Προγραμμάτων 
Θερινής προετοιμασίας 
Α' προς Β' Λυκείου

 

Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες
Λατινικά 1 ώρα
Μαθηματικά* 2 ώρες*
Σύνολο Ωρών 7 ώρες  ή  9 ώρες * 
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία2 ώρες
Μαθηματικά
3 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Χημεία
1 ώρα
Σύνολο Ωρών8 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία2 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Χημεία
1 ώρα
Μαθηματικά3 ώρες
Σύνολο Ωρών8 ώρες
Έκθεση Έκφραση και Λογοτεχνία2 ώρες
Μαθηματικά
3 ώρες
Φυσική3 ώρες 
  
Σύνολο Ωρών8 ώρες
Μετάβαση στο περιεχόμενο