Αριθμός εισακτέων στην Αστυνομία

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.

Το ΦΕΚ

I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 44
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 4
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 49
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 28
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 32
Β ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)

α. Με σειρά επιτυχίας 24
ΣΥΝΟΛΟ 24
Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 605
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 70
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 28
ΣΥΝΟΛΟ 703
Δ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 34
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 38
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ιδιώτες)
Α ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
α. Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
Β ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)
α. Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α. Με σειρά επιτυχίας 45
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 5
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 2
ΣΥΝΟΛΟ 52

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο