Αριθμός εισακτέων στο Λιμενικό

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) και σε εξήντα (60), αντιστοίχως.

Η Απόφαση

I. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2022 Ή ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 άρθρου 1 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 1
Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Με σειρά επιτυχίας 19
Ειδικών κατηγοριών περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)] 2
Ειδική κατηγορία του περ. γ του παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 22
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2022 Ή ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 4
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
Με σειρά επιτυχίας 2
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 2
Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
Με σειρά επιτυχίας 43
Ειδικών κατηγοριών περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)] 5
Ειδική κατηγορία περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)] 2
ΣΥΝΟΛΟ 50
Γ. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ.)
Με σειρά επιτυχίας 4
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 4

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο