Φιλοσοφία

Μαθητές, γονείς, καθηγητές ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Μέντορα, με στόχο την πρόοδο και την επιτυχία! 


Εμπνευστήκαμε συγχρόνους χώρους διδασκαλίας ικανούς να υποδεχθούν τη νέα γένια!                                                              

Διαμορφώσαμε προγράμματα σπουδών λαμβάνοντας υπ όψιν τη δομή της επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  • Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες (το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες αυτές)
  • Η εκπαιδευτική διαδικασία ορίζεται από την οργάνωση της (βιβλία, υλικοτεχνική υποδομή, κάλυψη και εμπέδωση οριστέας ύλης)
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας (ορισμός στόχων, μεθοδευμένη εργασία προς την επίτευξη τους) 
Μετάβαση στο περιεχόμενο